ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ

στο πρόγραμμα άσκησής μας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

SWEATY HEARTS

Ένα πρόγραμμα άσκησης κατάλληλο για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, δωρεάν.

Πληροφορίες

Τηλ: 2310 992493, 2310 992184

email: mamel@phed.auth.gr