Δήμητρα Μαμελετζή

Προσωπικά στοιχεία

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Επαναδραστηριοποίηση Ατόμων με Διαταραχές Υγείας

Τομέας: Ανθρώπινης Απόδοσης

Εργαστήριο: Αθλητιατρικής

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο: ΤΕΦΑΑ, Νέες Εγκαταστάσεις Θέρμης (κτίριο διοίκησης, 3ος όροφος)

Τηλέφωνο: 2310 992493

e-mail: mamel@phed.auth.gr

Ημέρα και ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα 11:00-13:00, Τετάρτη 11:00-13:00

Σπουδές

Πτυχίο: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988)

Μεταπτυχιακός τίτλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (DEA STAPS), Πανεπιστήμιο Bourgogne Γαλλίας (1990)

Διδακτορικό δίπλωμα: Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat d’Université), Πανεπιστήμιο Blaise Pascal Γαλλίας (1993)

Διδασκόμενα μαθήματα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών:

 • Θεραπευτικές Εφαρμογές της Άσκησης
 • Υδρογυμναστική - Υδροαεροβική
 • Αθλητιατρική (Συμμετοχή)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών:

 • Μάθημα κορμού “Αθλητιατρική”, ΔΠΜΣ Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία (Συμμετοχή)
 • Μάθημα κορμού “Αθλητιατρική”, ΔΠΜΣ Άθληση & Υγεία (Συμμετοχή)
 • Μάθημα επιλογής “Προγράμματα Άσκησης σε Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις”, ΔΠΜΣ Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία (Συμμετοχή)
 • Μάθημα επιλογής “Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Χρόνιες Παθήσεις”, ΔΠΜΣ Άθληση & Υγεία (Συμμετοχή)

Ερευνητικό έργο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Θεραπευτικές ιδιότητες της άσκησης
 • Άσκηση στο νερό και προβλήματα υγείας
 • Φυσική αποκατάσταση ατόμων με χρόνιες διαταραχές υγείας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (μέχρι 10):

 • Mameletzi D. (2013). The role of exercise in the incidence and treatment of Alzheimer’s disease. Archives of Hellenic Medicine, 30(5): 546-554.
 • Deligiannis A., Kouidi E., Koutlianos N., Karagiannis V., Anifanti M., Tsorbatzoglou K., Farmakis D., Avgerinos C., Mameletzi D., Samara A. (2014). Eighteen years’ experience applying old and current strategies in the pre-participation cardiovascular screening of athletes. Hellenic Journal of Cardiology, 55: 32-41.
 • Siatras Th., Mameletzi D. (2014). The female athlete triad in gymnastics. Science of Gymnastics Journal, 6(1): 5-22.
 • Deligiannis P., Mameletzi D., Koutlianos N., Alexiou S., Samara A. (2012). Implementation of internet educational environments for swimming training in patients with chronic diseases. Sport-und Präventivmedizin. 42(1): 16-19.
 • Kaltsatou A., Mameletzi D., Douka S. (2011). Physical and psychological benefits of a 24-week traditional dance program in breast cancer survivors. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 25: 217-227.
 • Mameletzi D., Kouidi E., Koutlianos N., Deligiannis A. (2011). Effects of long-term exercise training on cardiac baroreflex sensitivity in patients with coronary artery disease: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25: 217-227.
 • Siatras Th., Mameletzi D., Kellis S. (2004). Knee flexor:extensor isokinetic ratios in young male gymnasts and swimmers. Pediatric Exercise Science, 16(1): 37-43.
 • Mameletzi D., Deligiannis A. (2004). Preparticipation health screening in swimmers. Austrian Journal of Sportmedicine, 4: 6-10.
 • Mameletzi D., Deligiannis A. (2004). Physiological responses and health disorders in marathon swimmers. Austrian Journal of Sportmedicine, 4: 11-16.
 • Mameletzi D., Siatras Th., Tsalis G., Kellis S. (2003). The relationship between lean body mass and isokinetic peak torque of knee extensors and flexors in young male and female swimmers. Isokinetics and Exercise Science, 11(3): 159-163.
 • Mameletzi D., Siatras Th. (2003). Sex differences in isokinetic strength and power of knee muscles in 10-12 years old swimmers. Isokinetics and Exercise Science, 11(4): 231-237.

Αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (Σύνολο αναφορών στο Scopus): 145

h-index στο Scopus: 6

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:

 • Hellenic College of Sports Medicine
 • European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR)
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επαναδραστηριοποίησης στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
 • European Society of Cardiology (ESC)