Ευαγγελία Κουϊδή

Προσωπικά στοιχεία

Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Γνωστικό αντικείμενο: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

Τομέας: Ανθρώπινης Απόδοσης

Εργαστήριο: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τρέχουσες διοικητικές θέσεις: Διευθύντρια Εργαστηρίου Αθλητιατρικής

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/kouidi/

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο: Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τηλέφωνο: 2310 992189

Fax: 2310 992188

e-mail: ekouidi@med.auth.gr , kouidi@phed.auth.gr

Ημέρα και ώρες υποδοχής φοιτητών: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 8.30-11.00

Σπουδές

Πτυχίο: ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ το 1992 Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ το 1998

Μεταπτυχιακός τίτλος: Ειδικότητα Καρδιολογίας το 2006

Διδακτορικό δίπλωμα: Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ το 1996 ΤΙΤΛΟΣ: ‘Φυσική αποκατάσταση στην περιοδική αιμοκάθαρση (Μορφολογικές και λειτουργικές προσαρμογές)’.

Διδασκόμενα μαθήματα

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

 • Αθλητιατρική
 • Αθλητική καρδιολογία
 • Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική Πρώτες βοήθειες
 • Παθολογία αθλουμένων Άσκηση Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

 • Προγράμματα άσκησης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις ΔΠΜΣ ΤΕΦΑΑ
 • Αθλητιατρική ΔΠΜΣ ΤΕΦΑΑ

Ερευνητικό έργο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Προαγωνιστικός έλεγχος υγείας αθλητών Εντοπισμός διαταραχών υγείας αθλητών και πρόληψη αιφνιδίου καρδιακού θανάτου αθλητών
 • Αξιολόγηση οξέων και χρόνιων επιδράσεων της συστηματικής γύμνασης στο κυκλοφορικό, αναπνευστικό και στα άλλα συστήματα των αθλουμένων
 • Επιδράσεις στην υγεία της χρήσης ουσιών doping Κατάρτιση προγραμμάτων ασφαλούς και αποτελεσματικής γύμνασης ασθενών με χρόνιες παθήσεις
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της θεραπευτικής γύμνασης ασθενών κυρίως στο μυϊκό και καρδιαγγειακό σύστημα και στην ποιότητα ζωής.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:

 1. Koufaki P, Kouidi E. Current best evidence recommendations on measurement and evaluation of Physical Functioning in People with Chronic Kidney Disease (CKD). Sports Medicine 2010; 40(12):1055-74
 2. Borjesson M, Urhausen A, Kouidi E, et al. Cardiovascular evaluation of middle-aged/senior individuals engaged in leisure-time sport activities: position stand from the sections of exercise physiology and sports cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011; 18(3):446-58
 3. Vanhees L, De Sutter J, Geladas N, Doyle F, Cornelissen V, Kouidi E, et al. Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in defining the benefits to cardiovascular health within the general population: recommendations from the EACPR (Part I). European Journal of Preventive Cardiology 2012; 19 (4): 670-686
 4. Vanhees L, Geladas N, Hansen D, Kouidi E, et al. Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular risk factors: recommendations from the EACPR (Part II). European Journal of Preventive Cardiology 2012; 19 (5): 1005-1033
 5. Kouidi E, Vergoulas G, Anifanti M, et al. A randomized controlled trial of exercise training on cardiovascular and autonomic function among renal transplant recipients. Nephrol Dial Transplant 2013, 28: 1294-305
 6. Deligiannis AP, Kouidi EJ, Koutlianos NA, Karagiannis V, Anifanti MA, Tsorbatzoglou K, Farmakis D, Avgerinos C, Mameletzi DN, Samara AP. Eighteen years’ experience applying old and current strategies in the pre-participation cardiovascular screening of athletes. Hellenic J Cardiol 2014; 55(1):32-41.
 7. Van Craenenbroeck AH, Van Craenenbroeck EM, Kouidi E, Vrints CJ, Couttenye MM, Conraads VM. Vascular effects of exercise training in CKD: current evidence and pathophysiological mechanisms. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9(7):1305-18.
 8. Christou GA, Kouidi EJ, Anifanti MA, Sotiriou PG, Deligiannis AP. A novel strategy for evaluating tilt test in athletes with syncope. Eur J Prev Cardiol. 2016; 23(9):1003-10.
 9. Christou GA, Kouidi EJ, Anifanti MA, Sotiriou PG, Koutlianos NA, Deligiannis AP. Pathophysiological mechanisms of noncardiac syncope in athletes. Int J Cardiol. 2016; 224:20-26.
 10. Benzer W, Rauch B, Schmid JP, Zwisler AD, Dendale P, Davos CH, Kouidi E, Simon A, Abreu A, Pogosova N, Gaita D, Miletic B, Bönner G, Ouarrak T, McGee H; EuroCaReD study group. Exercise-based cardiac rehabilitation in twelve European countries: Results of the European Cardiac Rehabilitation Registry. Int J Cardiol 2017; 228: 58-

67

 1. Hansen D, Dendale P, Coninx K, Vanhees L, Piepoli MF, Niebauer J, Cornelissen V, Pedretti R, Geurts E, Ruiz GR, Corrà U, Schmid JP, Greco E, Davos CH, Edelmann F, Abreu A, Rauch B, Ambrosetti M, Braga SS, Barna O, Beckers P, Bussotti M, Fagard R, Faggiano P, Garcia-Porrero E, Kouidi E, Lamotte M, Neunhäuserer D, Reibis R, Spruit MA, Stettler C, Takken T, Tonoli C, Vigorito C, Völler H, Doherty P. The European Association of Preventive Cardiology Exercise Prescription in Everyday Practice and

Rehabilitative Training (EXPERT) tool: A digital training and decision support system for optimized exercise prescription in cardiovascular disease. Concept, definitions

and construction methodology. Eur J Prev Cardiol. 2017; 24(10):1017-1031

 1. Triantafyllidis A, Filos D, Claes J, Buys R, Cornelissen V, Kouidi E, Chouvarda I, Maglaveras N. Computerised Decision Support in Physical Activity Interventions: A Systematic Literature Review. Int J Med Inform 2018; 111(3): 7-16

 2. Hansen D, Niebauer J, Cornelissen V, Barna O, Neunhäuserer D, Stettler C, Tonoli C, Greco E, Fagard R, Coninx K, Vanhees L, Piepoli MF, Pedretti R, Ruiz GR, Corrà U, Schmid JP, Davos CH, Edelmann F, Abreu A, Rauch B, Ambrosetti M, Braga SS, Beckers P, Bussotti M, Faggiano P, Garcia-Porrero E, Kouidi E, Lamotte M, Reibis R, Spruit MA, Takken T, Vigorito C, Völler H, Doherty P, Dendale P. Exercise Prescription in Patients with Different Combinations of Cardiovascular Disease Risk Factors: A Consensus Statement from the EXPERT Working Group. Sports Med 2018; 48(8):1781-1797

 3. Sotiriou P, Kouidi E, Karagiannis A, Koutlianos N, Geleris P, Vassilikos V, Deligiannis A. Arterial adaptations in athletes of dynamic and static sports disciplines – a pilot study. Clin Physiol Funct Imaging 2019; ;39(3):183-191

 4. Abreu A, Pesah E, Supervia M, Turk-Adawi K, BjarnasonWehrens B, Lopez-Jimenez F, Ambrosetti M, Andersen K, Giga V, Vulic D, Vataman E, Gaita D, Cliff J, Kouidi E, Yagci I, Simon A, Hautala A, Tamuleviciute-Prasciene E, Kemps H, Eysymontt Z, Farsky S, Hayward J, Prescott E, Dawkes S, Pavy B, Kiessling A, Sovova E, Grace SL. Cardiac

rehabilitation availability and delivery in Europe: How does it differ by region and compare with other high-income countries?: Endorsed by the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol 2019; 26(11):1131-1146.

 1. Michou V, Kouidi E, Liakopoulos V, Dounousi E, Deligiannis A. Attitudes of hemodialysis patients, medical and nursing staff towards patients’ physical activity. Int Urol Nephrol 2019; 51(7):1249-1260.

 2. Pagourelias ED, Kouidi E, Vassilikos VP. Recommendationsfor participation in competitive sport in athletes with hypertrophic cardiomyopathy: opening the sacks of

Aeolus. Eur Heart J. 2019; 40(36):3064.

 1. Supervia M, Turk-Adawi K, Lopez-Jimenez F, Pesah E, Ding R, Britto RR, Bjarnason-Wehrens B, Derman W, Abreu A, Babu AS, Santos CA, Jong SK, Cuenza L, Yeo TJ, Scantlebury D, Andersen K, Gonzalez G, Giga V, Vulic D, Vataman E, Cliff J, Kouidi E, Yagci I, et al. Nature of Cardiac Rehabilitation around the globe. EClinicalMedicine 2019; 13: 46-56

 2. Turk-Adawi K, Supervia M, Lopez-Jimenez F, Pesah E, Ding R, Britto R, Bjarnason-Wehrens B, Derman W, Abreu A, Babu A, Anchique Santos C, Cuenza L, Joo Yeo T, et al. Cardiac Rehabilitation availability and density around the globe. EClinicalMedicine 2019; 13: 31-45

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα:

 1. Άσκηση και ποιότητα ζωής σε χρόνιες παθήσεις
 2. Ιατρικός έλεγχος ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά:

 • American Journal of Cardiology
 • American Journal of Kidney Disease
 • Cardiology Research and Practice
 • Clinical Physiology and Functional Imaging
 • European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
 • European Journal of Preventive Cardiology
 • Hippokrateia
 • Journal of Rehabilitation Medicine
 • Journal of Psychosomatic Research
 • Kidney International
 • Medical Science Monitor
 • Nephron
 • Nephrol Dialysis Transplantation

Αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (Σύνολο αναφορών στο Scopus): 1764

h-index στο Scopus: 22