Προσωπικά στοιχεία

Βαθμίδα: ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γνωστικό αντικείμενο: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

Τομέας: Ανθρώπινης Απόδοσης

Εργαστήριο: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Βιογραφικό ΜΟΔΙΠ

Βιογραφικό Google Scholar

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο: Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τηλέφωνο: 2310 992181

Fax: 2310 992188

e-mail: stergios@med.auth.gr, adeligia@phed.auth.gr

Σπουδές

Πτυχίο: Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ το 1976

Μεταπτυχιακός τίτλος:

  • Ειδικότητα Παθολογίας το 1981
  • Ειδικότητα Καρδιολογίας το 1982

Διδακτορικό δίπλωμα: Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ το 1980

ΤΙΤΛΟΣ: ‘Η επίδραση της χορηγήσεως αυξητικής ορμόνης στην ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα και στη λειτουργικότητα του φυσιολογικού και του ατροφικού γαστροκνημίου μυός επίμυος’.

Ερευνητικό έργο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Προαγωνιστικός έλεγχος υγείας αθλητών
  • Εντοπισμός διαταραχών υγείας αθλητών και πρόληψη αιφνιδίου καρδιακού θανάτου αθλητών
  • Αξιολόγηση οξέων και χρόνιων επιδράσεων της συστηματικής γύμνασης στο κυκλοφορικό, αναπνευστικό και στα άλλα συστήματα των αθλουμένων
  • Επιδράσεις στην υγεία της χρήσης ουσιών doping
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της θεραπευτικής γύμνασης ασθενών κυρίως στο μυϊκό και καρδιαγγειακό σύστημα και στην ποιότητα ζωής.

Βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία:

  • Αθλητιατρική, University Studio Press
  • Ιατρική της Άθλησης: από την θεωρία στην πράξη, University Studio Press
  • Καρδιολογία της Άθλησης , Εκδόσεις Παρισιάνου