Προσωπικά στοιχεία

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Επαναδραστηριοποίηση Ατόμων με Διαταραχές Υγείας

Τομέας: Ανθρώπινης Απόδοσης

Εργαστήριο: Αθλητιατρικής

Βιογραφικό ΜΟΔΙΠ

Βιογραφικό Google Scholar

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο: ΤΕΦΑΑ, Νέες Εγκαταστάσεις Θέρμης (κτίριο διοίκησης, 3ος όροφος)

Τηλέφωνο: 2310 992493

e-mail: mamel@phed.auth.gr

Ημέρα και ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα 11:00-13:00, Τετάρτη 11:00-13:00

Σπουδές

Πτυχίο: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988)

Μεταπτυχιακός τίτλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (DEA STAPS), Πανεπιστήμιο Bourgogne Γαλλίας (1990)

Διδακτορικό δίπλωμα: Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat d’Université), Πανεπιστήμιο Blaise Pascal Γαλλίας (1993)

Διδασκόμενα μαθήματα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών:

  • Θεραπευτικές Εφαρμογές της Άσκησης
  • Υδρογυμναστική - Υδροαεροβική
  • Αθλητιατρική (Συμμετοχή)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών:

  • Μάθημα κορμού “Αθλητιατρική”, ΔΠΜΣ Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία (Συμμετοχή)
  • Μάθημα κορμού “Αθλητιατρική”, ΔΠΜΣ Άθληση & Υγεία (Συμμετοχή)
  • Μάθημα επιλογής “Προγράμματα Άσκησης σε Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις”, ΔΠΜΣ Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία (Συμμετοχή)
  • Μάθημα επιλογής “Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Χρόνιες Παθήσεις”, ΔΠΜΣ Άθληση & Υγεία (Συμμετοχή)

Ερευνητικό έργο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Θεραπευτικές ιδιότητες της άσκησης
  • Άσκηση στο νερό και προβλήματα υγείας
  • Φυσική αποκατάσταση ατόμων με χρόνιες διαταραχές υγείας