Προσωπικά στοιχεία

Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Γνωστικό αντικείμενο: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

Τομέας: Ανθρώπινης Απόδοσης

Εργαστήριο: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τρέχουσες διοικητικές θέσεις: Διευθύντρια Εργαστηρίου Αθλητιατρικής

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό ΜΟΔΙΠ

Βιογραφικό Google Scholar

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο: Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τηλέφωνο: 2310 992189

Fax: 2310 992188

e-mail: ekouidi@med.auth.gr , kouidi@phed.auth.gr

Ημέρα και ώρες υποδοχής φοιτητών: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 8.30-11.00

Σπουδές

Πτυχίο: ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ το 1992 Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ το 1998

Μεταπτυχιακός τίτλος: Ειδικότητα Καρδιολογίας το 2006

Διδακτορικό δίπλωμα: Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ το 1996 ΤΙΤΛΟΣ: ‘Φυσική αποκατάσταση στην περιοδική αιμοκάθαρση (Μορφολογικές και λειτουργικές προσαρμογές)’.

Διδασκόμενα μαθήματα

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

  • Αθλητιατρική
  • Αθλητική καρδιολογία
  • Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική Πρώτες βοήθειες
  • Παθολογία αθλουμένων Άσκηση Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

  • Προγράμματα άσκησης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις ΔΠΜΣ ΤΕΦΑΑ
  • Αθλητιατρική ΔΠΜΣ ΤΕΦΑΑ

Ερευνητικό έργο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Προαγωνιστικός έλεγχος υγείας αθλητών Εντοπισμός διαταραχών υγείας αθλητών και πρόληψη αιφνιδίου καρδιακού θανάτου αθλητών
  • Αξιολόγηση οξέων και χρόνιων επιδράσεων της συστηματικής γύμνασης στο κυκλοφορικό, αναπνευστικό και στα άλλα συστήματα των αθλουμένων
  • Επιδράσεις στην υγεία της χρήσης ουσιών doping Κατάρτιση προγραμμάτων ασφαλούς και αποτελεσματικής γύμνασης ασθενών με χρόνιες παθήσεις
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της θεραπευτικής γύμνασης ασθενών κυρίως στο μυϊκό και καρδιαγγειακό σύστημα και στην ποιότητα ζωής.