Μεταπτυχιακά
 • 2022
  Λέρα Φωτεινή
  Η Συσχέτιση των Επιπέδων Φυσικής Δραστηριότητας με την Αναπνευστική Ικανότητα Γυναικών από 20 μέχρι 60 Ετών
 • 2021
  Οικονόμου Ηλίας-Μάριος
  Η Επίδραση ενός Ενεργου Τρόπου Ζωής στη Σωματική Ευπάθεια (physical frailty) Υποψήφιων Ληπτών Ηπατικού Μοσχεύματος.
 • 2021
  Πελοπίδας Θωμάς
  Η επίδραση των Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) στη Συνεχιζόμενη Ιατρικής Εκπαίδευση
 • 2021
  Γρηγοριάδου Ραφαηλία
  Κακώσεις Ενηλίκων στον Αγωνιστικό Κλασικό Αθλητισμό: Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά και Μέτρα Πρόληψης
 • 2020
  Γιαννάκης Διονύσιος
  Ικανοποίηση Πελατών σε Αθλητικά Προγράμματα
 • 2020
  Δρογαλάς Ιωάννης
  Επίπεδα Φυσικής Δραστηριότητας Εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας
 • 2020
  Ζαφείρης Βασίλης
  Φυσική Δραστηριότητα σε Φοιτητές Erasmus Θεσσαλονίκης
 • 2020
  Καραθανάση Κωνσταντίνα
  Η Επίδραση ενός Προγράμματος Άσκησης στο Χρόνιο Οσφυϊκό πόνο
 • 2020
  Καρύτσα Λαμπρινή
  Η Επίδραση ενός Προγράμματος Pilates στη Λειτουργική Ικανότητα Ατόμων με Νοητική Υστέρηση
 • 2020
  Λογδανίδου Μαρία
  Η Επίδραση της Φυσικής Δραστηριότητας στην Ποιότητα του Ύπνου και της Ζωής υγιών Ενηλίκων
 • 2020
  Παραμανίδης Νικόλαος
  Η Διερεύνηση της Σχέσης Εμφάνισης Πόνου στην Ωμική Ζώνη με την Αντοχή των Μυών του Κορμού σε Νεαρούς Κολυμβητές και Κολυμβήτριες
 • 2020
  Τολιόπουλος Αλέξανδρος
  Η Σχέση Εργοσπειρομετρικών Δεικτών με την Αγωνιστική Απόδοση σε Δρόμο Αντοχής 14,5 χιλιομέτρων
 • 2020
  Τουρμάνη Αναστασία
  Συσχέτιση Καρδιακής Συχνότητας Ηρεμίας με Χρόνο Άσκησης σε Ασθενείς με Εμμένουσα Κολπική Μαρμαρυγή
 • 2020
  Δάγγας Δημήτριος
  Επιδημιολογική Μελέτη Τραυματισμών στο Crossfit
 • 2020
  Δαδακαρίδου Δήμητρα
  Η Εκτίμηση της Βλαισότητας την Άρθρωσης του Γόνατος, σε σχέση με την Ισομετρική Δύναμη των Μυών του Ισχίου, το Φύλο, την Ηλικία και το Επίπεδο Προσγείωσης σε Αθλητές του Αλπικού Σκί
 • 2020
  Χασακίδου Αγγελική
  Η Χρήση Εργογόνων Βοηθημάτων σε Νεαρούς Αθλητές Ηλικίας 6 έως 17 ετών: Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Βαθμός Ενημέρωσης και Επιπτώσεις στην Υγεία.
 • 2020
  Γιώργου Αικατερίνη
  Επίδραση ενός Τρίμηνου Προγράμματος Pilates με Μουσική στη Λειτουργική Ικανότητα και την Ποιότητα Ζωής Γυναικών με Οσφυαλγία
 • 2019
  Κουγιουμτζίδου Ουρανία
  Η Επίδραση της Φυσικής Δραστηριότητας στην Ψυχοσωματική Υγεία και στην Ποιότητα Ζωής των Αιμοκαθαιρόμενων Ασθενών και των Φροντιστών τους.
 • 2019
  Μπύρου Ευθυμία
  Η Επίδραση Προγράμματος Καρδιακής Επαναδραστηριοποίησης με Pilates στην Ισορροπία και Ευλυγισία Ηλικιωμένων.
 • 2019
  Ζίκος Δημήτριος
  Η Χρήση Διατροφικών και Εργογόνων Συμπληρωμάτων σε Έλληνες Αθλητές και Αθλήτριες του Κλασικού Αθλητισμού
 • 2019
  Τσανγκ Μαρία - Τζον Χουα
  Οι Τραυματισμοί στην Αγωνιστική Κολύμβηση: Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Προδιαθεσικά Αίτια και Προληπτικά Μέτρα.
 • 2019
  Γρούγιου Σταυρούλα
  Διερεύνηση του Βαθμού Παχυσαρκίας και Φυσικής Δραστηριότητας σε Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης
 • 2018
  Δερβισοπούλου Ευθυμία
  Συσχέτιση Επιπέδου Φυσικής Δραστηριότητας και Προσβολής από Ιογενή Μυοκαρδίτιδα
 • 2018
  Παπαδόπουλος Ιωάννης
  Η Επίδραση της Φυσικής Δραστηριότητας στην Αρτηριακή Σκληρία Υγειών Αρρένων Νεαρής Ηλικίας
 • 2018
  Αθανασιάδης Ανδρέας
  Η Επίδραση της Μαραθώνιας Κολύμβησης σε Καρδιακούς Βιοδείκτες.
 • 2018
  Μπογιατζόγλου Φίλιππος
  Η Επίδραση ενός Εξάμηνου Προγράμματος Άσκησης κατά τη διάρκεια της Αιμοκάθαρσης στην Αγγειακή Λειτουργία Αιμοκαθαιρόμενων Ασθενών
 • 2018
  Στανιτσίδου Στεργιανή
  Η Επίδραση της Άσκησης στο Σπίτι στη Λειτουργική Ικανότητα και στην Ποιότητα Ζωής Ατόμων με Μυϊκή Δυστροφία
 • 2017
  Δέρβας Δημήτριος
  Ο Ρόλος της Φυσικής Δραστηριότητας στη Στυτική Δυσλειτουργία σε Ασθενείς Μέσης Ηλικίας με Αρτηριακή Υπέρταση.
 • 2017
  Λις Νικολέττα
  Μελέτη των Επιπέδων Φυσικής Δραστηριότητας και Ποιότητας Ζωής των Εγκύων.
 • 2017
  Πανολίας Νικόλαος
  Σύγκριση Οξέων Καρδιαγγειακών Ανταποκρίσεων κατά την Κωπηλατική Δοκιμασία σε Συνθήκες Εργαστηρίου και στο Πεδίο
 • 2017
  Χατζηχαραλάμπους Μαρία
  Συσχέτιση των Τροποποιήσιμων Παραγόντων Κινδύνου για Καρδιακά Νοσήματα με τη Μετεγχειρητική Πορεία στη ΜΕΘ Ασθενών Μέσης Ηλικίας μετά από Καρδιοχειρουργική Επέμβαση Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου.
 • 2017
  Βασιλειάδου Σοφία - Γεωργία
  Η Επίδραση ενός Προγράμματος Γύμνασης κατά τη διάρκεια της Αιμοκάθαρσης στα Επίπεδα των Λιπιδίων.
 • 2017
  Δουμπάρατζη Μαρία
  Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στην Επείγουσα Αθλητιατρική. Ερμηνεία των Προσαρμογών του σε Διάφορες Ηλικίες Ποδοσφαιριστών.
 • 2017
  Σγουτζάκος Σωκράτης
  Η Επίδραση ενός Προγράμματος Θεραπευτικής Γύμνασης στη Λειτουργική Ικανότητα και Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Νόσο του Parkinson.
 • 2017
  Σταυριανού Αγγελική
  Εκτίμηση της Λειτουργικής Ικανότητας και της Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.
 • 2017
  Βερυκοκίδης Ηλίας
  Οξείες Καρδιαγγειακές Ανταποκρίσεις κατά τη Στατική Άπνοια Εντός και Εκτός Νερού
 • 2017
  Δραγούμης Δημήτριος
  Η Χρήση Διατροφικών Συμπληρωμάτων σε Αθλούμενους Γυμναστηρίων: Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Βαθμός Ενημέρωσης, Οφέλη στην Απόδοση και Επιπτώσεις στην Υγεία.
 • 2017
  Ρήγας Χρήστος
  Η Χρήση Εργογόνων Βοηθημάτων στους Αθλητές.
 • 2017
  Βασιλείου Ελένη
  Η Επίδραση ενός Προγράμματος Άσκησης στο Νερό στη Λειτουργική Ικανότητα και την Ποιότητα Ζωής Ηλικιωμένων.
 • 2017
  Καρρά Χαρίκλεια
  Εκτίμηση των Επιπέδων Φυσικής Δραστηριότητας, Ποιότητας Ζωής και Λειτουργικής Ικανότητας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας με Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος.
 • 2017
  Μολδοβάνης Δήμος
  Η Επίδραση της Υδρογυμναστικής στη Λειτουργική Ικανότητα Ενηλίκων Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι.
 • 2017
  Αρσενίδης Χρήστος
  Αξιολόγηση του Δείκτη Μάζας Σώματος σε Σχέση με Τραυματισμούς σε Αθλούμενους Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Ηλικίας 8-15 ετών.