Συνεργαζόμενα κέντρα του εξωτερικού
Τομείς ερευνητικής δραστηριότητας
 • Θεραπευτικές εφαρμογές της άσκησης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις
 • Προληπτικός ιατρικός έλεγχος αθλουμένων
 • Αναίμακτοι μέθοδοι προβλεψιμότητας του αιφνιδίου θανάτου σε αθλητές
 • Φαρμακοδιέγερση και αθλητισμός
 • Εφαρμογές της τηλεϊατρικής στους αθλητικούς χώρους
 • Άλλοι τομείς της Αθλητικής Καρδιολογίας - Παθολογίας
Διδακτορικά
Μεταπτυχιακά
 • 2022
  Λέρα Φωτεινή
  Η Συσχέτιση των Επιπέδων Φυσικής Δραστηριότητας με την Αναπνευστική Ικανότητα Γυναικών από 20 μέχρι 60 Ετών
 • 2021
  Οικονόμου Ηλίας-Μάριος
  Η Επίδραση ενός Ενεργου Τρόπου Ζωής στη Σωματική Ευπάθεια (physical frailty) Υποψήφιων Ληπτών Ηπατικού Μοσχεύματος.
 • 2021
  Πελοπίδας Θωμάς
  Η επίδραση των Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) στη Συνεχιζόμενη Ιατρικής Εκπαίδευση
 • 2021
  Γρηγοριάδου Ραφαηλία
  Κακώσεις Ενηλίκων στον Αγωνιστικό Κλασικό Αθλητισμό: Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά και Μέτρα Πρόληψης
 • 2020
  Γιαννάκης Διονύσιος
  Ικανοποίηση Πελατών σε Αθλητικά Προγράμματα
Προγράμματα

ΕΥΡΩΠΑΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περίθαλψης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών μέσω μιας πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας»

GOODRENAL Project nº2020-1-ES01-KA204-083141

Το GoodRENal είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο. Ερευνητές από τη Σουηδία, την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Ισπανία εργάζονται πάνω σε αυτό το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε
http://goodrenal.eu
https://twitter.com/goodrenal

MyWay project

Μία ευρωπαϊκή καινοτόμος συνεργασία μεταξύ φορέων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και μεταφορά καινοτόμων πρακτικών που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα που βελτιώνει την υγεία σε ασθενείς μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
https://www.myway-project.org/

Περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ

στο πρόγραμμα άσκησής μας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

Sweaty Hearts

Ένα πρόγραμμα άσκησης κατάλληλο για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες
Τηλ: 2310 992493, 2310 992184
email: mamel@phed.auth.gr