Ημερίδα: Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο 25/4/2023

Ημερίδα: Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο 25/4/2023

25 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00-14:30.

Η Οργανωτική Επιτροπή της 4ης Επιστημονικής Ημερίδας “Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο” έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στις εργασίες του, που θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. (Επιτροπή Ερευνών) του ΑΠΘ στις 25 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00-14:30.

Η Επιστημονική αυτή Ημερίδα γίνεται με τη συνεργασία:

Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για τις σύγχρονες απόψεις αναφορικά με την αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής γύμνασης, υγιεινοδιαιτητικού τρόπου ζωής, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης, ως συμπληρωματικών μεθόδων της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, γυμναστές και ασθενείς και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΕΥΝΟΪΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ

10:00-10:30 Χαιρετισμοί

10:30 -11:45 Στρογγυλό Τραπέζι: Θεραπείες υποκατάστασης και Ποιότητα Ζωής

Προεδρείο: 
    Παπαγιάννη Αικ.- Τσουχνικάς Ι.
• Ο ρόλος της αιμοκάθαρσης: Γεωργιανός Π.
• Ο ρόλος της περιτοναϊκής κάθαρση: Σαμπάνη Ε.
• Νεφρική μεταμόσχευση: Μυσερλής Γ.

11:45 -13:00 Στρογγυλό Τραπέζι : Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Προεδρείο: 
    Δεληγιάννης Α.- Κουιδή Ε.
• Λειτουργική ικανότητα ασθενών με ΧΝΝ: 
    Κουτλιάνος Ν.
• Ψυχαγωγικά προγράμματα άσκησης σε ασθενείς με ΧΝΝ: 
    Μίχου Β.
• Αποτελέσματα της γύμνασης σε ασθενείς με ΧΝΝ: 
Μαμελετζή Δ.

13:00-14:15 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ

Προεδρείο: 
Λιακόπουλος Β.- Παντελίδου Π.
• Ο ρόλος του Νοσηλευτή της ΜΤΝ: 
Αντωνιάδου Ε.
• Ο ρόλος του Νοσηλευτή της ΜΠΚ: 
Σταματοπούλου Ε.
• Συμβολή της πνευματικότητας σε χρόνιους πάσχοντες: 
Μπάγκαλα Α.

14:15 Μπουφές - γεύμα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ