Ιστορικό

Ιστορία του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής

Ο πιο εύστοχος σύγχρονος ορισμός για την Αθλητιατρική έχει δοθεί από τον διάσημο Γερμανό Καθηγητή W. Hollmann (1958), μέχρι πρότινος Διευθυντή του φημισμένου Αθλητιατρικού Κέντρου της Κολωνίας (1958-1995) και προέδρου της F.I.M.S. (1986-1994). Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν «Αθλητιατρική είναι η επιστήμη που περιλαμβάνει επιμέρους θεωρητικούς και κλινικούς τομείς της ιατρικής που μελετούν την επίδραση της άσκησης, γύμνασης και άθλησης σε υγιείς και ασθενείς, καθώς και της υποκινητικότητας, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων».Τον ορισμό αυτό έχει ασπασθεί η F.I.M.S. Θα μπορούσε να προστεθεί στον ορισμό ότι

Read More ...
Διδακτικό Προσωπικό

Το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει υπερηχοκαρδιογράφους Doppler, μονάδα δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας, φορητές συσκευές 24ωρης συνεχούς καταγραφής καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφους, σπιρόμετρα, δύο εργοσπιρόμετρα, δύο δαπεδοεργόμετρα ρυθμιζόμενης ταχύτητας & κλίσης, μηχανικά κυκλοεργόμετρα, βαθμιδοεργόμετρα, σύστημα ευαισθησίας τασεοϋποδοχέων ( δοκιμασία ανάκλισης - TILT Test), καθώς και σύστημα φωτομετρικής ανάλυσης αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων.

Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, όπως δοκιμασία κόπωσης και εργοσπιρομέτρησης, έλεγχο ανατομίας και λειτουργίας της καρδιάς κατά την ηρεμία και στη διάρκεια άσκησης με υπερήχους, 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος για ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και της διακυμάνσεως της αρτηριακής πίεσης, σύστημα ελέγχου της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (Heart Rate Variability), του κύματος Τ (T wave alternans) και των όψιμων μεταδυναμικών. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής μεταφοράς του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και τηλεμετρικής εργοσπιρομέτρησης στους χώρους άθλησης.