11ο Διεθνές Συνέδριο «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα»

Aγαπητά μέλη της επιστημονικής κοινότητας,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω για τη διεξαγωγή του 11ου Συνεδρίου «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα» που διοργανώνει το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η ιατρική επιστήμη σε αγαστή συνεργασία με άλλες επιστήμες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιστημονικής υποστήριξης του αθλητισμού, προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τις διαταραχές υγείας των αθλουμένων. Από την άλλη πλευρά η γύμναση αναγνωρίζεται σήμερα ως καθιερωμένος τρόπος πρόληψης και θεραπείας πολλών χρόνιων παθήσεων. Οι καταξιωμένες αυτές απόψεις συνοψίζονται σε αυτό που πρεσβεύουμε ως μέλη του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής ότι «γιατρός και γυμναστής είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» και δικαιολογεί τη μεγάλη ανάγκη διοργάνωσης ανάλογων συνεδρίων. Το 11ο Συνέδριο φιλοδοξεί να ενημερώσει τους συνέδρους για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στην Αθλητιατρική και να καινοτομήσει στον τρόπο παρουσίασης των επιμέρους θεματολογιών.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας προσκαλώ να υποστηρίξετε ακόμη μια φορά την προσπάθειά μας συμμετέχοντας στις εργασίες του Συνεδρίου και τιμώντας με την παρουσία σας τους καταξιωμένους ομιλητές που θα προσκληθούν σε αυτό. Επίσης, προσδοκώ στην ενεργή συμμετοχή σας με προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις μελετών σας. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων είναι 31 Μαρτίου 2020. Οι περιλήψεις (δείτε οδηγίες και φόρμα υποβολής) να αποσταλούν στο e-mail: koutlian@phed.auth.gr.

Με ιδιαίτερη τιμή
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ευαγγελία Κουϊδή
Καθηγήτρια Αθλητιατρικής
Διευθύντρια Εργαστηρίου Αθλητιατρικής

8-10 ΜΑΪΟΥ 2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων είναι 31 Μαρτίου 2020.

Οι περιλήψεις (δείτε οδηγίες και φόρμα υποβολής) να αποσταλούν στο e-mail: koutlian@phed.auth.gr.

Προεγγραφές γίνονται στο εργαστήριο αθλητιατρικής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Υπεύθυνος: κ. Ν. Κουτλιάνος.

Μέχρι 31/3/2020 Μετά τις 31/3/2020
Συνέδριο Φροντιστήρια* Συνέδριο Φροντιστήρια*
Προπτυχιακοί φοιτητές 5€ 5€ 10€ 10€
Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες 10€ 10€ 15€ 15€
Σύνεδροι 15€ 15€ 20€ 20€

* Με την εγγραφή στα φροντιστήρια παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των φροντιστηρίων. Μέγιστος αριθμός ανά φροντιστήριο: 40 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND HOTEL PALACE

8-10 ΜΑΪΟΥ 2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ