11ο Διεθνές Συνέδριο «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα»
AΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ»
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Καλημέρα σας, η πανδημία που πλήττει τον Αιώνα μας, μας οδήγησε στην απόφαση να αναβάλουμε εκ νέου το Συνέδριο μας «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα» για τις 1-3 Απριλίου 2022 στο ίδιο μέρος τέλεσής του, με λίγες μόνον διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμά του, για τις οποίες θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Η επιλογή της νέας ημερομηνίας, που από μια πρώτη άποψη φαίνεται λίγο απομακρυσμένη, έγινε για τους εξής λόγους:

Πρώτον, η επιθυμία μας να διατηρήσουμε το Συνέδριο σε ένα υψηλό επίπεδο ενημέρωσης από τους υψηλού κύρους επιστήμονες που δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν και όχι η βιαστική, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή, διενέργεια του.

Δεύτερον, η ολιγόμηνη μόνον αναβολή του θα συνέπιπτε με την εξεταστική περίοδο και τις θερινές διακοπές.

Τρίτον, η διενέργειά του το Φθινόπωρο θα συνέπιπτε χρονικά και ανταγωνιστικά με το Συνέδριο της Σχολής.

Ελπίζουμε ότι θα ανταμείψουμε την αναβολή αυτή του Συνεδρίου με τη διεξαγωγή του με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις και διατηρώντας το πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο που διέκρινε τα 10 προηγούμενα.

Επισημαίνεται δε ότι:

Α. Επιστημονικές ανακοινώσεις που έχουν τυχόν ήδη υποβληθεί στο συνέδριό μας ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ στις εργασίες του επόμενου συνεδρίου.

Β. Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί το κόστος εγγραφής στο συνέδριο, η εγγραφή ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ.

Επί διαφορετικής επιθυμίας, δηλαδή είτε ανάκληση υποβολής εργασίας είτε επιστροφή χρημάτων, παρακαλώ για τη σχετική μας ενημέρωση.

Με ιδιαίτερη τιμή
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ευαγγελία Κουιδή
Καθηγήτρια Αθλητιατρικής
Διευθύντρια Εργαστηρίου Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Aγαπητά μέλη της επιστημονικής κοινότητας,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω για τη διεξαγωγή του 11ου Συνεδρίου «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα» που διοργανώνει το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η ιατρική επιστήμη σε αγαστή συνεργασία με άλλες επιστήμες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιστημονικής υποστήριξης του αθλητισμού, προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τις διαταραχές υγείας των αθλουμένων. Από την άλλη πλευρά η γύμναση αναγνωρίζεται σήμερα ως καθιερωμένος τρόπος πρόληψης και θεραπείας πολλών χρόνιων παθήσεων. Οι καταξιωμένες αυτές απόψεις συνοψίζονται σε αυτό που πρεσβεύουμε ως μέλη του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής ότι «γιατρός και γυμναστής είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» και δικαιολογεί τη μεγάλη ανάγκη διοργάνωσης ανάλογων συνεδρίων. Το 11ο Συνέδριο φιλοδοξεί να ενημερώσει τους συνέδρους για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στην Αθλητιατρική και να καινοτομήσει στον τρόπο παρουσίασης των επιμέρους θεματολογιών.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας προσκαλώ να υποστηρίξετε ακόμη μια φορά την προσπάθειά μας συμμετέχοντας στις εργασίες του Συνεδρίου και τιμώντας με την παρουσία σας τους καταξιωμένους ομιλητές που θα προσκληθούν σε αυτό. Επίσης, προσδοκώ στην ενεργή συμμετοχή σας με προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις μελετών σας. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων είναι 15 Φεβρουαρίου 2021. Οι περιλήψεις (δείτε οδηγίες και φόρμα υποβολής) να αποσταλούν στο e-mail: koutlian@phed.auth.gr.

Με ιδιαίτερη τιμή
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ευαγγελία Κουϊδή
Καθηγήτρια Αθλητιατρικής
Διευθύντρια Εργαστηρίου Αθλητιατρικής

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων είναι 15 Φεβρουαρίου 2022.

Οι περιλήψεις (δείτε οδηγίες και φόρμα υποβολής) να αποσταλούν στο e-mail: koutlian@phed.auth.gr.

Προεγγραφές γίνονται στο εργαστήριο αθλητιατρικής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Υπεύθυνος: κ. Ν. Κουτλιάνος.

Μέχρι 15/2/2022 Μετά τις 16/2/2022
Συνέδριο Φροντιστήρια* Συνέδριο Φροντιστήρια*
Προπτυχιακοί φοιτητές 5€ 5€ 10€ 10€
Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες 10€ 10€ 15€ 15€
Σύνεδροι 15€ 15€ 20€ 20€

* Με την εγγραφή στα φροντιστήρια παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των φροντιστηρίων. Μέγιστος αριθμός ανά φροντιστήριο: 40 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND HOTEL PALACE

1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ