Μεταπτυχιακά
Edit Μεταπτυχιακά
 • "Επίπεδα Φυσικής Δραστηριότητας και Ποιότητας Ζωής ασθενών με Κυστική Ίνωση"
  Γιαννακουλάκος Σ.
  2017
 • "Η επίδραση ενός προγράμματος «Pilates» στη λειτουργική ικανότητα ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια"
  Χατζηϊωάννου Α.
  2016
 • "Η επίδραση ενός προγράμματος υδροαεροβικής γυμναστικής, στη λειτουργική ικανότητα και στην ποιότητα ζωής προεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών,"
  Λάζαρη Π.
  2016
 • "Η επίδραση ενός προγράμματος Ελληνικών παραδοσιακών χορών στο λιπιδαιμικό προφίλ μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών"
  Κονταξή Ε.
  2016
 • "Η επίδραση ενός προγράμματος άσκησης με μουσική στο άγχος ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο υπό αιμοκάθαρση, "
  Βράκας Σ.
  2016
 • "Σύγκριση δεικτών οξειδωτικού στρες και διατροφικής συμπεριφοράς σε υπέρβαρα-παχύσαρκα, φυσιολογικού βάρους,ασκούμενα και μη ασκούμενα άτομα, "
  Μανούσου Ε.
  2015
 • "Η επίδραση προγράμματος παρέμβασης επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο καρδιακό αυτόνομο νευρικό σύστημα ατόμων σε αμαξίδιο"
  Βογιατζή Γ.
  2014
 • "Η εκτίμηση του βαθμού υποκινητικότητας και άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε σπουδαστές ηλικίας 18-25 ετών, "
  Παπαδάκη Α.
  2014
 • "Η επίδραση προγράμματος γύμνασης crossfit στην καρδιοαναπνευστική ικανότητα και στη μυική δύναμη αγύμναστων ενηλίκων"
  Κουρκούλης Ν.
  2014
 • "Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και της διατροφής στις διαταραχές εμμήνου ρύσεως σε έφηβες, "
  Καρακόλη Α.
  2014
 • "Η επίδραση του χορού στην αλτική ικανότητα, μυϊκή δύναμη και αντοχή των κάτω άκρων σε προγράμματα αποκατάστασης"
  Βορδός Ζ.
  2013
 • "Η δράση του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην καρδιά δυτών αυτόνομης κατάδυσης, "
  Στούμπος Μ.
  2013
 • "Η επίδραση προγραμμάτων άσκησης σε περιοριστικούς παράγοντες συμμετοχής σε αυτά, γυναικών με χρόνια νοσήματα"
  Καγιόγλου Ο.
  2012
 • "Η επίδραση της καταδυτικής άπνοιας στη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην καρδιά"
  Χριστοφορίδη Β.
  2010
 • "H επίδραση των προγραμμάτων επαναδραστηριοποίησης στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα, "
  Πτση Ε.
  2010
 • "Η επίδραση της αερόβιας άσκησης στην πρωινή υπέρταση των υπερτασικών ασθενών,"
  Καλαϊτζίδου Σ.
  2010
 • "Διερεύνηση της υποκινητικότητας, της παχυσαρκίας και της εικόνας σώματος μαθητών δημοτικών και ιδιωτικών σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης"
  Μπεχτσή Ε.
  2009
 • "Η επίδραση ενός προγράμματος ελληνικών παραδοσιακών χορών στη λειτουργική ικανότητα ατόμων τρίτης ηλικίας"
  Δενάζη Ε.
  2009
 • "Η δράση του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην καρδιά βετεράνων αθλητών ομαδικών αθλημάτων"
  Σωτηρίου Π.
  2009
 • "Η επίδραση της εξαντλητικής άσκησης στην ευαισθησία των αορτικών τασεοϋποδοχέων σε αθλητές αντοχής"
  Χατζοπούλου Γ.
  2009
 • "Κακώσεις της παιδικής ηλικίας σε σχέση με την φυσική δραστηριότητα, "
  Δεμερτζής Φ.
  2009
 • "Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας στη λειτουργική ικανότητα και στον καρδιομεταβολικό κίνδυνο σε ενήλικες"
  Παπαδοπούλου Ε.
  2009
 • "Μεταβολές των παραμέτρων του ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά τη φάση της αποκατάστασης μέγιστης δοκιμασίας κόπωσης αθλητών"
  Σαμόλης Β.
  2008
 • "Εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας ατόμων τρίτης ηλικίας με καρδιαγγειακά νοσήματα με την χρήση απλών λειτουργικών δοκιμασιών μετά από πρόγραμμα ειδικής γύμνασης, "
  Ωρολογά Ν
  2008
 • "Διερεύνηση της υποκινητικότητας και άλλων παραγόντων αυξημένου κινδύνου που συμβάλλουν στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων σε Έλληνες μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης"
  Κουτσής Γ
  2008
 • "Καρδιοαναπνευστικές Ανταποκρίσεις κατά τη δοκιμασία κόπωσης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών"
  Σαμαρά Α.
  2008
 • "Συγκριτική μελέτη του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος σε αθλητές και μη αθλούμενους πριν και μετά από δοκιμασία κόπωσης με τη μέθοδο της κορημετρίας, "
  Kαλτσάτου A.
  2008
 • "Στάση ασθενών με χρόνιες παθήσεις για τα προγράμματα φυσικής επαναδραστηριοποίησης στην Ελλάδα, "
  Γκουντούλα Ε.
  2007
 • "Η μακροχρόνια επίδραση της άσκησης στην αντιληπτή ποιότητα ζωής χρόνιων σχιζοφρενών"
  Θεοχάρη Β.
  2007
 • "Συγκριτική μελέτη ηλεκτροκαρδιογραφικών και υπερηχοκαρδιογραφικών δεικτών υπερτροφίας του μυοκαρδίου σε αθλητές"
  Δημητρός Λ.
  2007
 • "Λειτουργική ικανότητα σχιζοφρενών ασθενών μετά από πρόγραμμα γύμνασης, "
  Σίπκα Χ.
  2005
 • "Εφαρμογή της τηλεϊατρικής στον προληπτικό έλεγχο υγείας ερασιτεχνών αθλητών: ο ρόλος της νοσηλευτικής παρέμβασης"
  Καραβασιλειάδου Σ.
  2005
 • "Η μακροχρόνια επίδραση της συστηματικής άσκησης στην ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση με χορήγηση ερυθροποιητίνης,"
  Ουζούνη Σ.
  2004
 • "Επίδραση διαφορετικών τύπων άσκησης στη λειτουργική ικανότητα ασθενών με χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις"
  Πετράκη Μ.
  2004
 • "Φυσική δραστηριότητα, παχυσαρκία, επίπεδα λιπιδίων και αρτηριακή υπέρταση σε κατοίκους της πεδινής και ορεινής Ροδόπης"
  Γκατζούδης Θ.
  2004
 • "Καρδιαγγειακές ανταποκρίσεις σε δυναμικού και στατικού τύπου άσκηση ασθενών με ήπια αρτηριακή υπέρταση"
  Παπαδόπουλος Γ
  2004
 • "Επίδραση της άσκησης στο καρδιαγγειακό σύστημα βετεράνων αθλητών,"
  Πρωτιβιώτου Ε.
  2002
 • "Η συμβολή της τηλεφωνικής μεταφοράς του ΗΚΓ από χώρους γύμνασης στον έλεγχο ασκησιογενών επιπλοκών, "
  Φαρμακιώτης Α
  2002
 • "Η επίδραση διαφορετικών τύπων άσκησης στην εκδήλωση ασκησιογενούς βρογχόσπασμου, "
  Μπεκιάρης Α.
  2002
 • "Αποτελέσματα της γύμνασης στη λειτουργική ικανότητα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, "
  Σαμαρά Γ.
  2001
 • "Η επίδραση της συστηματικής γύμνασης στη φυσική επάρκεια παιδιών με οξείες λευχαιμίες,"
  Κονταξή Π.
  2001
 • "Η επίδραση της αερόβιας γύμνασης στη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια"
  Καλογεράκου Θ
  2001