Εργαστήριο

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ: 182/6-10-‘93/432) και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον σύγχρονα Αθλητιατρικά κέντρα της Ελλάδος. To 1993 εντάχθηκε στον τομέα Άσκηση και Yγεία του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, το 1996 στον τομέα Βιοϊατρικών Επιστημών, από το 1997 στον τομέα Ιατρικής της Άθλησης και από το 2016 στον τομέα Ανθρώπινης Απόδοσης. Από την ίδρυσή μέχρι το 2018, τη διεύθυνση του εργαστηρίου είχε αναλάβει ο Καθηγητής Αθλητιατρικής κ. Αστέριος Δεληγιάννης. Από το 2018 μέχρι σήμερα, τη διεύθυνση του εργαστηρίου έχει αναλάβει η Καθηγήτρια Αθλητιατρικής κ. Ευαγγελία Κουϊδή. Το εργαστήριο Αθλητιατρικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του νέου Κτιρίου των Εργαστηρίων στις Εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ στη Θέρμη. Από το Νοέμβριο του 2009, το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει πιστοποιηθεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας (Quality_Manual_Athlitiatrikis.doc) Αθλουμένων (Κωδικός IAF/EA: 34).

 • Μαρία Ανυφαντή
  Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
 • Δημήτρης Δέρβας
  Γενικός Ιατρός Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής MSc
 • Ελευθέριος Δημητρός
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής MSc Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Γεωργία Κουκουβού
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Ερασμία Κωνσταντινίδου
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Μιχάλης Πάγκαλος
  Φυσικοθεραπευτής MSc Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Παναγιώτα Σωτηρίου
  Καρδιολόγος MSc Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής MSc Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Ζαχαρίας Βορδός
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Νομικός MSc Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Σταύρος Γιαννακουλάκος
  Φυσικοθεραπευτής MSc Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ
 • Δημήτριος Δραγούμης
  Πτυχιούχος Διατροφής-Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής MSc Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Marilyn Gilyana
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής MSc Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Ευθυμία Δερβισοπούλου
  Νοσηλεύτρια MSc Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Ελένη Ζαγγελίδου
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής MSc Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Όλγα Καγιόγλου
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής MSc Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Βασιλική Μίχου
  Νοσηλεύτρια MSc Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει υπερηχοκαρδιογράφους Doppler, μονάδα δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας, φορητές συσκευές 24ωρης συνεχούς καταγραφής καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφους, σπιρόμετρα, δύο εργοσπιρόμετρα, δύο δαπεδοεργόμετρα ρυθμιζόμενης ταχύτητας & κλίσης, μηχανικά κυκλοεργόμετρα, βαθμιδοεργόμετρα, σύστημα ευαισθησίας τασεοϋποδοχέων (δοκιμασία ανάκλισης - TILT Test), καθώς και σύστημα φωτομετρικής ανάλυσης αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων.

Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, όπως δοκιμασία κόπωσης και εργοσπιρομέτρησης, έλεγχο ανατομίας και λειτουργίας της καρδιάς κατά την ηρεμία και στη διάρκεια άσκησης με υπερήχους, 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος για ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και της διακυμάνσεως της αρτηριακής πίεσης, σύστημα ελέγχου της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (Heart Rate Variability), του κύματος Τ (T wave alternans) και των όψιμων μεταδυναμικών. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής μεταφοράς του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και τηλεμετρικής εργοσπιρομέτρησης στους χώρους άθλησης.