Εκπαίδευση
Edit Εκπαίδευση
 • Αθλητιατρική
  κατηγορία: Μαθήματα Κορμού
 • Περιγραφική ανατομική του ανθρώπου
  κατηγορία: Μαθήματα Κορμού
 • Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις
  κατηγορία: Υποχρεωτικά Επιλογής
 • Ειδικά θέματα τρίτης ηλικίας
  κατηγορία: Υποχρεωτικά Επιλογής
 • Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική
  κατηγορία: Υποχρεωτικά Επιλογής
 • Πρώτες Βοήθειες - Παθολογία Αθλουμένων
  κατηγορία: Υποχρεωτικά Επιλογής
 • Αθλητική Καρδιολογία
  κατηγορία: Υποχρεωτικά Επιλογής
 • Λειτουργική ανατομική
  κατηγορία: Υποχρεωτικά Επιλογής:
 • Φυσική Αγωγή ως Μέσο Πρόληψης
  κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
 • Κολύμβηση & Σωματική Υγεία
  κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
 • Θεραπευτικές Εφαρμογές της Άσκησης
  κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Edit Εκπαίδευση
 • Προγράμματα Άσκησης σε Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις
  μεταπτυχιακό: ΔΠΜΣ Ανθρώπινη απόδοση και υγεία
 • Αθλητιατρική
  μεταπτυχιακό: ΔΠΜΣ Ανθρώπινη απόδοση και υγεία
 • Αθλητιατρική
  μεταπτυχιακό: ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία
 • Αθλητική Καρδιολογία
  μεταπτυχιακό: ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία
 • Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Χρόνιες Παθήσεις
  μεταπτυχιακό: ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία
 • Παθολογία Αθλουμένων
  μεταπτυχιακό: ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία