Συνέδρια
13 Οκτωβρίου 2020
Ημερίδα: «Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο»
Edit Συνέδρια
 • Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα 'Ποιότητα Ζωής στη ΧΝΝ' σε συνεργασία με την Α’ Παθολογική Κλινική και την Νεφρολογική Κλινική Ιατρικής ΑΠΘ και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
  2019
 • Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα 'Ποιότητα Ζωής στη ΧΝΝ' σε συνεργασία με την Α’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής ΑΠΘ και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
  2018
 • Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα 'Ποιότητα Ζωής στη ΧΝΝ' σε συνεργασία με την Α’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής ΑΠΘ και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
  2017
 • Συμπόσιο: 'Η Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Παροχή Υπηρεσιών για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής' στο πλαίσιο του θεματικού δικτύου έρευνας 'Ποιότητα Ζωής σε Χρόνιες Παθήσεις'
  2006
 • Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα 'Σύγχρονες Αθλητιατρικές Εφαρμογές στο Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο' σε συνεργασία με τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης
  2005
Edit Συνέδρια
 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2018
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2017
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2015
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2013
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2011
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή 'Σύγχρονος Τρόπος Ζωής και Πρόληψη Καρδιαγγειακών και Μυοσκελετικών Παθήσεων' σε συνεργασία με το Ελληνικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής και την Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Β. Ελλάδος
  2009
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2009
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Σύγχρονος Τρόπος Ζωής και Πρόληψη Παθήσεων'
  2007
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2003
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2001
 • 5o Αθλητιατρικό Συνέδριο Β. Ελλάδος
  1998
 • 4o Αθλητιατρικό Συνέδριο Β. Ελλάδος
  1996
 • 3o Αθλητιατρικό Συνέδριο Β. Ελλάδος
  1994
 • 2o Αθλητιατρικό Συνέδριο Β. Ελλάδος
  1992
 • 1o Αθλητιατρικό Συνέδριο Β. Ελλάδος
  1990
Edit Συνέδρια
 • 6ο Διακρατικό Επιμορφωτικό Αθλητιατρικό Σεμινάριο με Τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Ακαδημία Κύπρου
  2012
 • 5ο Διακρατικό Επιμορφωτικό Αθλητιατρικό Σεμινάριο με Τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Ακαδημία Κύπρου
  2010
 • 6ο Διακρατικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου
  2009
 • 5ο Διακρατικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου
  2009
 • 4ο Διακρατικό Επιμορφωτικό Αθλητιατρικό Σεμινάριο με Τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Ακαδημία Κύπρου
  2009
 • 4ο Διακρατικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου
  2008
 • 3ο Διακρατικό Επιμορφωτικό Αθλητιατρικό Σεμινάριο με Τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Ακαδημία Κύπρου
  2008
 • 2ο Διακρατικό Επιμορφωτικό Αθλητιατρικό Σεμινάριο με Τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Ακαδημία Κύπρου
  2007
 • 3ο Διακρατικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου
  2006
 • 1ο Διακρατικό Επιμορφωτικό Αθλητιατρικό Σεμινάριο με Τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Ακαδημία Κύπρου
  2006
 • 2ο Διακρατικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου
  2004
 • 1ο Διακρατικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου
  2002
Edit Συνέδρια
 • 5ο Διεθνές Συνέδριο 'Ποιότητα ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
  2009
 • 4ο Διεθνές Συνέδριο 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο αιώνα' σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών
  2007
 • 4ο Διεθνές Συνέδριο 'Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
  2006
 • 3ο Διεθνές Συνέδριο 'Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα'
  2005
 • 3ο Διεθνές Συνέδριο 'Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
  2004
 • 2ο Διεθνές Συνέδριο 'Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. το Δήμο Θεσσαλονίκης το ΚΑΠ-ΠΑ 2000
  2002
 • 5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  1999
 • 1ο Διεθνές Συμπόσιο 'Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
  1998
 • 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  1997
 • 3ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  1995
 • 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  1993
Edit Συνέδρια
 • Επιστημονική Ημερίδα 'Doping μια παγκόσμια μάστιγα του αθλητισμού' σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης
  2008
 • 6η Επιστημονική Ημερίδα 'Ποιότητα Ζωής με Άσκηση και Διατροφή' σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. 'Παπαγεωργίου' το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού
  2008
 • Ημερίδα 'DOPING: Από την καταστολή στην πρόληψη' σε συνεργασία με την ΕΣΚΑΝ
  2007
 • Πανελλήνιο Συνέδριο 'ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ από την πρόληψη …στην αποκατάσταση' σε συνεργασία με τη Διαβητολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος
  2007
 • Επιστημονική Ημερίδα 'Doping στον αθλητισμό'
  2002
 • Ημερίδα Αθλητιατρικής με θέμα 'Αθλητισμός για Όλους – Κίνδυνοι και Οφέλη για την Υγεία' σε συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς και το Δημοτικό Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης
  2001
 • Ημερίδα Αθλητιατρικής σε συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς
  2000
 • Επιστημονική Ημερίδα 'Άσκηση και Ποιότητα Ζωής σε Χρόνιες Παθήσεις'
  1999
 • 1η Επιστημονική Ημερίδα 'Κλασικός Αθλητισμός στην παιδική και εφηβική ηλικία'
  1993
Edit Συνέδρια
 • 1ο Παγκύπριο Συμπόσιο Αθλητιατρικής & 2ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Αθλητιατρικής
  2000