Προσωπικά στοιχεία

Βαθμίδα: Aναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Τομέας: ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ, Τ.Ε.Φ.Α.Α./Α.Π.Θ.

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο: Εργαστήριο Αθλητιατρικής, 3 ος όροφος γυάλινο κτίριο, Θέρμη

Τηλέφωνο: 2310992187 & κιν., 6944-268490

Fax: 2310 992283

e-mail: mavrov@phed.auth.gr

Ημέρα και ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα – Πέμπτη 09.30 – 13.30

Σπουδές

Πτυχίο:

 • 1981: ΠΤΥΧΙΟ Ε.Α.Σ.Α. ΑΘΗΝΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ AΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.
 • 9/7/1985: ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • 1983: ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,
 • 1990: ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)

Διδακτορικό δίπλωμα:

10/2/1998: ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (PHD), Τ.Ε.Φ.Α.Α/ Δ.Π.Θ., ΜΕ “ΑΡΙΣΤΑ”

Διδασκόμενα μαθήματα:

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

 • 1984-85 & 1985-86: ΔΙΔΑΞΕ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Φ.Α.Α. / Δ. Π. ΘΡΑΚΗΣ.
 • 1986: ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Π. ΣΤΟ Τ.Ε.Φ.Α.Α. / Δ. Π. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ.
 • 1995-2010: ΔΙΔΑΞΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ,
 • 2004-2009: ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤA ΜΑΘΗΜΑTA, ‘Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ’, ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ‘ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ’, ‘ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ’, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ (Νέο πρόγραμμα σπουδών), ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ‘ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ’, ‘ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ’, ‘ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ’ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ),

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

2006- ΣΗΜΕΡΑ

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, - ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ”, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ” ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.
 • “Φυσική Δραστηριότητα στην Πρόληψη Μεταβολικών Νοσημάτων”, “Κύριοι παράγοντες κινδύνου για την υγεία” & “Φυσική Δραστηριότητα, διατροφή και παχυσαρκία”. ΣΤΟ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3ΟΥ, 4ΟΥ & 5Ο ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Ερευνητικό έργο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

1993 & 1994: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ (2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α./ Δ.Π.Θ.

 • Στις ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΗΚΤΙΚΟ - ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ,
 • Στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
 • Στον ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ (ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Βιβλία:

 1. Μαυροβουνιώτης Φ, Μαλκογεώργος Α, Αργυριάδου Ειρ. (2013). Ελληνικοί Λαϊκοί Χοροί. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
 2. Μαυροβουνιώτης Φ. Ειδικά Θέματα Τρίτης Ηλικίας & ο Ρόλος της Άσκησης (2011). Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος ‘Ειδικά Θέματα Τρίτης Ηλικίας’ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.
 3. Φαχαντίδου Α, Μαυροβουνιώτης Φ, Αργυριαδου Ειρ, Πασπάλα Ι. Διατροφή - Παχυσαρκία & Φυσική Δραστηριότητα (2010). Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος ‘Παχυσαρκία & Φυσική Δραστηριότητα’. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.
 4. Μαυροβουνιώτης Φ. Ειδικά θέματα φυσικής αγωγής ως μέσο πρόληψης διαταραχών σωματικής υγείας. (2005). Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος “Η φυσική αγωγή ως μέσο πρόληψης διαταραχών σωματικής υγείας”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, ΄Εκδοση Τμήμα Εκδόσεων.
 5. Μαυροβουνιώτης Φ., Μαλκογιώργος Αλ., Αργυριάδου Ειρ. Ελληνικοί χοροί: Εκδόσεις Εκδοτική Αιγινίου, Θεσ/νίκη, 2006.
 6. Μαυροβουνιώτης Φ., Αργυριάδου Ειρ. (2006). Χοροί & Λαογραφία- Θεωρία, Μεθοδολογία & Ειδική Διδακτική. Βιβλίο για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, Κλάδος Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ.
 7. Μαυροβουνιώτης Φ., Μαλκογιώργος Αλ., Αργυριάδου Ειρ. Ελληνικοί χοροί: Στοιχεία λαογραφίας, φορεσιάς και μουσικών οργάνων- ιστορία - κοινωνιολογία – στοιχεία κινητικής μάθησης - μεθοδική διδασκαλία – εκμάθηση των χορών- κινητικό περιεχόμενο των χορών. Εκδόσεις Εκδοτική Αιγινίου, Θεσ/νίκη, 2001.
 8. Μαυροβουνιώτης Φ. Ελληνικοί χοροί: μεθοδική διδασκαλία-εκμάθηση του κινητικού περιεχομένου των χορών. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για τη διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος των ελληνικών χορών, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θεσ/νίκης, 2000.
 9. Μαυροβουνιώτης Φ., Σοφιάδης Ν. Η προσαρμογή του μυϊκού συστήματος. Στο Ν.Σοφιάδης & G. Khasabov Eds, Φυσιολογία του Ανθρώπου (Βασικά στοιχεία), (σελ.433-445), University Studio Press, Θεσ/νίκη, 2000.
 10. Μαυροβουνιώτης Φ. Ελληνικοί χοροί. Σημειώσεις για τη διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος των ελληνικών χορών, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θεσ/νίκης, 1998.
 11. Μαλκογιώργος Αλ., Μαυροβουνιώτης Φ. Ελληνικοί χοροί. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θεσ/νίκης, Εκδόσεις Υπηρεσία δημοσιευμάτων Α.Π.Θεσ/νίκης, 1997.
 12. Μαλκογιώργος Αλ., Μαυροβουνιώτης Φ., Αργυριάδου Ειρ. Ελληνικοί χοροί: Ιστορία -κοινωνιολογία - μεθοδική διδασκαλία - κινητικό περιεχόμενο. Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσ/νίκη, 1997.
 13. Μαλκογιώργος Αλ., Μαυροβουνιώτης Φ. Ελληνικοί χοροί. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Κομοτηνή, 1991.
 14. Μαυροβουνιώτης Φ., Αργυριάδου Ειρ. Ενόργανη γυμναστική: Μεθοδολογία -διδακτική - γενική μηχανική - τεχνική των ασκήσεων. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Κομοτηνή, 1991.
 15. Μαυροβουνιώτης Φ. Ενόργανη γυμναστική Ι: Η γυμναστική κίνηση – ανατομική περιγραφή - κέντρο βάρους σώματος - γενική μηχανική των ασκήσεων. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Κομοτηνή, 1989.
 16. Μαυροβουνιώτης Φ. Ενόργανη γυμναστική ΙΙ: Ανάπτυξη του ανθρώπου – οργάνωση επιλογής - στοιχεία αθλητικής προετοιμασίας. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Κομοτηνή, 1989.
 17. Μαυροβουνιώτης Φ. Ενόργανη γυμναστική: Οι βασικές (κεντρικές) ικανότητες. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Κομοτηνή, 1988.
 18. Μαυροβουνιώτης Φ. Ενόργανη γυμναστική: Φυσικές ικανότητες. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Κομοτηνή, 1988.
 19. Μαυροβουνιώτης Φ. Θεωρητικό μέρος γυμναστικής. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης, Κομοτηνή, 1984-85.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

Μονογραφίες:

 1. Mavrovouniotis, F. (2012). Inactivity in Childhood and Adolescence: A Modern Lifestyle Associated with Adverse Health Consequences. Sport Science Review, XXI (3-4): 75-99, 2012. Καταχωρημένο Versita Central European Science publishers. Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastucture),CNPIEC,EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Microsoft Academic Search, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC).
 2. Mavrovouniotis, F. (2012). Physical activity and fibrinolytic response. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 12(4): 482-490, 2012. Καταχωρημένο DOAJ, EBSCO Sport Discus PROQUEST. Index Copernicus, IC Value-current 3.65.
 3. Μαυροβουνιώτης Φ. (1997). Ο ρόλος, η λειτουργία και η συμπεριφορά των λιποπρωτεϊνών με την επίδραση της άσκησης. Φυσική Αγωγή - Αθλητισμός – Υγεία, 3: 89-97.

Δημοσιεύσεις:

 1. A. Mavrovouniotis, Eir. Argiriadou, F. Mavrovouniotis, Chr. Mavrovounioti, C. Mountakis, N. Nikitaras, A. Deligiannis. (2016). The evaluation of physical health of elderly participants or non-participants in a Greek dances program. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16 Supplement issue (1), Art 116: 713-719. Indexed in Scopus Elsevier, CrossRef EBSCO, Sport Discus with full text, ProQuest, GOOGLE SCHOLAR, Index Copernicus International, J-Gate, SCIPIO, ERA international databases.
 2. A. Mavrovouniotis, Eir. Argiriadou, F. Mavrovouniotis, Chr. Mavrovounioti, A. Deligiannis. (2016). Greek dances, aerobic dance and women’s psychological health state. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16 Supplement issue (1), Art 117: 720-726. Indexed in Scopus Elsevier, CrossRef EBSCO, Sport Discus with full text, ProQuest, GOOGLE SCHOLAR, Index Copernicus International, J-Gate, SCIPIO, ERA international databases.
 3. Zaggelidis G, Mavrovouniotis F, Argyriadou E, Ciucurel M. (2013). Opinions about judo athletes’ image. J. Hum. Sport Exerc. 8(2): 322-333.
 4. Argiriadou Eir., Mountakis C., Konstadinakos P. Zakas A., Mavrovouniotis F., Mavrovounioti Ch. (2013). The physiological effects of Greek traditional dances on mood states of middle-aged people. Sport- und Präventivmedizin, 43(2): 6-11, 2013. Καταχωρημένο στο Springer.
 5. Ν.Th.Sofiadis, A.F.Mavrovouniotis, Ch.F.Mavrovounioti, Eir.A.Argiriadou, F.I.Mavrovouniotis. (2014). Young men cardiovascular responses to step exercise of 3 min and 6 min duration. Scientific Journal of Orel State University, 6(62): 86-90.
 6. Argiriadou Eir., Mountakis C., Konstadinakos P. Zakas A., Mavrovouniotis F., Mavrovounioti Ch. (2013). The effect of a single bout of Greek dances on subjective health of middle-aged people. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 13(2): 177-183. Index Copernicus, IC Value-current 3.65.
 7. Denazi, E, Mavrovouniotis, F, Kouϊdi, E, Deligiannis, A, Argiriadou, Eir. (2013). The effect of a Greek traditional dances program on functional capacity in elderly women. Sport- und Präventivmedizin, 43(1): 6-11. Καταχωρημένο στο Springer.
 8. Mavrovouniotis F., Papaioannou Chr, Argiriadou Eir., Mountakis K., & Konstadinakos P., Pikoula I., Mavrovounioti Ch. (2013). The effect of a combined training program with Greek dances and pilates on the balance of blind children. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 13(1): 91-100. Index Copernicus, IC Value-current 3.65.
 9. Mavrovouniotis F., Proϊos M, Argiriadou Eir., Soidou Andr. (2013). Dynamic Balance in Girls practicing recreation rythmic gymnastics and Greece traditional dances. Science of Gymnastics Journal, 5(1): 61-70. Καταχωρημένο στο COBISS (IZUM, Slovenia), SIRC (Canada), EBSCO SportDISCUS (USA), Open J-gate, Get Cited, Electronic Journals Index, Scirus, New Jour, Google Shoolar, Pro Quest and Index Copernicus.
 10. Zaggelidis, G, Lazaridis, S, Malkogiorgos, A, Mavrovouniotis, F. (2012). Differences in vertical jumping performance between untrained males and advanced Greek judokas. Arch Budo: 8(2): 87-90. Καταχωρημένο στο Scopus, Index Medicus/MEDLINE, Index Copernicus, IC™ Value: 3.00/ EMBASE / Excerpta Medica, Science Citation Index-Expanded, ISI.
 11. Manousou, Eir, Argiriadou, Eir, Iliadis, A, Mavrovouniotis, F, Tsiligiroglou-Fachantidou, A. (2011). Body Weight State and Diet of Greek Mountaineers During Their Stay at High Altitude. Physical Training: Fitness for Combatives, (Electronic Journals of Martial Arts and Sciences- EJMAS), July 2011. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 12. Malkogeorgos, A, Mavrovouniotis, F, Zaggelidis, G, Ciucurel, C. (2011). Common dance related musculoskeletal injuries. Journal of Physical Education and Sport: 11(3);259 – 266. Index Copernicus, IC Value-current 3.65.
 13. Mavrovouniotis F., Argiriadou Eir., & Papaioannou Chr. (2010). Greek traditional dances and quality of old people’s life. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 14 (3): 209-218. Καταχωρημένο στο Medline, Pupmed, Sport Discus & SIRC.
 14. Malkogeorgos Al., Argiriadou Eir., Kotzamanidou M., Mavrovouniotis F. (2010). Association between overweight, physical inactivity and school obligations in Greek High school students. Serbian Journal of Sports Sciences, 4(4): 137-143. Index Copernicus, IC Value-current 6.22. Serbian National Sci IF Value – 1.051.
 15. Mavrovouniotis F., Koutsis, G., Koutlianos, N., Deligiannis, A. (2008). The role of media in central obesity of elementary school children in Greece. Osterreichisches Journal fur Sportmedizin, 1: 6 -14. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 16. Masmanidis Th., Mavrovouniotis F., Argiriadou Eir. (2008). Body Mass Index and Alcohol consumption in Greek students. Stiinta Sportului (Revista teoretico-metodica), “Sport Science”, 4(65):39-56, 2008. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 17. Zaggelidis Gh., Kanioglou A., Mavrovouniotis F., Galazoulas Ch. (2008). Dietary Supplements and nutritional ergogenic aids use in judo athletes. Physical Training: Fitness for Combatives, (Electronic Journals of Martial Arts and Sciences- EJMAS), September, 2008. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 18. Mavrovouniotis F., Argiriadou Eir., Sofiadis N. (2007). Cardiovascular responses to graded exercise to exhaustion in young men. Osterreichisches Journal fur Sportmedizin, 1: 21-29. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 19. Argiriadou Eir., Mavrovouniotis F., Sofiadis N. (2007). The effect of two different exercise forms on state anxiety. Личност. Мотивация. Спорт. (Personality, Motivation & Sport), 12: 276-288. National Sports Academy pubs., ISBN 978-954-718-208-0, Sofia.
 20. Argiriadou Eir., Mavrovouniotis F., Kougioumtzidis Ch., Sofiadis N. (2006). Psychosomatic responses to maximal exercise in young men. Sport & Science (Cπoρτ & Hayκa), 1: 154-164. Bulgarian Olympic Committee & Bulgarian Union of Sport, ISSN 1310-3393.
 21. Mavrovouniotis F., Argiriadou I., Mavrovouniotis Ch., Haritonidis K. (2002). Serum enzyme changes following a volleyball game in adolescent players. Osterreichisches Journal fur Sportmedizin, 4: 6 -10. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 22. Mavrovouniotis F., Argiriadou I., Sofiadis N., Kougioumtzidis Ch. (2000). Can submaximal aerobic exercise induce favourable changes on coagulation and fibrinolysis factors? Teoria I Practica Fizicheskoi Kulturi: 1: 12-17. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 23. Mavrovouniotis F., Argiriadou I., Kougioumtzidis Ch., Sofiadis N., Verchoshansky Y. Mavrovouniotis Ch. (2000). Variazone dei parametri ematologici degli atleti dopo una partita di pallavolo. Scuola dello Sport (sds) Rivista di cultura sportiva, 49: 42-46. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 24. Mavrovouniotis F., Argiriadou I., Sofiadis N., Kougioumtzidis Ch. (1999). Influence of physical load of moderate duration on TAT (Thrombin-Antithrombin) and PAP (Plasmin-Antiplasmin). Teoria I Practica Fizicheskoi Kulturi, 5:52. Καταχωρημένο στο Sport Discus & SIRC.
 25. Mavrovouniotis F., Argiriadou I., Kougioumtzidis Ch. (1999). Change on fibrinolytic agents tissue-type plasminogen activator (t-PA) in inactive person’s plasma after short submaximal exercise with progressively increased intensity. Sport & Science (Cπoρτ & Hayκa) 3: 103-112. Bulgarian Olympic Committee & Bulgarian Union of Sport, ISSN 1310-3393.
 26. Mavrovouniotis F., Argiriadou I., Michailidou S., Belliou B. (1999). Influence of the personal anxiety and sex on situational anxiety with track and field athletes. Sport & Science (Cπoρτ & Hayκa) 6: 87-94. Bulgarian Olympic Committee & Bulgarian Union of Sport, ISSN 1310-3393.

Ελληνικές δημοσιεύσεις:

 1. Σκεπαριανός Α, Συκαράς Ε, Μαυροβουνιώτης Φ, Παπαδόπουλος Π, & Φαχαντίδου Α. (2016). Διερεύνηση και συσχέτιση της τήρησης των κανόνων πρόληψης ατυχημάτων και εμφάνιση τραυματισμών μεταξύ αθλητών Μπάσκετ ερασιτεχνικών σωματείων και ασκουμένων γυμναστηρίου. Γαληνός, 57(3):134-148.
 2. Παπαϊωάννου Χρ, Αργυριάδου Ειρ, Μαυροβουνιώτης Φ. (2010). Η Επίδραση των Ελληνικών Παραδοσιακών χορών στην Ευεξία Ηλικιωμένων Γυναικών. Γυναίκα και Άθληση, VII:25-38.
 3. Πίκουλα Ι., Μαυροβουνιώτης Φ., Αργυριάδου Ειρ., Καραβασιλειάδου Σ. (2008). Η Διερεύνηση της παχυσαρκίας ως ένας παράγοντας κινδύνου εμφάνισης διαταραχών υγείας σε γυναίκες. Καρδιολογία, 11(1-3): 39-45.
 4. Μαυροβουνιώτης Φ., Κουγιουμτζίδης Χ., Τοκμακίδης Σ., Γκοδόλιας Γ., Αργυριάδου Ειρ. (2008). Μεταβολές αιματολογικών δεικτών μη-ασκουμένων ατόμων υπό την επίδραση άσκησης οξείας μορφής. Αθλητιατρική, 3(1): 75-82.
 5. Κουτσής Γ., Mαυροβουνιώτης Φ., Κουτλιάνος Ν., Δεληγιάννης Α. (2008). Υποκινητικότητα και άλλοι παράγοντες αυξημένου κινδύνου υγείας σε Ελληνόπουλα 11 και 12 ετών. Ιατρική Κύπρος, 24(1-2):19-28.
 6. Mαυροβουνιώτης Φ., Αργυριάδου Ειρ. (2008). Χορός, ηλικιωμένα άτομα και ψυχοσωματική υγεία. Αναζητήσεις στη Φυσική αγωγή & τον Αθλητισμό, 6(2):222-231. Καταχωρημένο στο EBSCO publishing, ISSN 1790-3041.
 7. Μαυροβουνιώτης Φ., Αρσενοπούλου Μ., Αργυριάδου Ειρ. (2007). Διερεύνηση του βαθμού παχυσαρκίας σε σχέση με φυσικές ικανότητες σε μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης. Αθλητιατρική, 1: 17-25.
 8. Mαυροβουνιώτης Φ., Κουγιουμτζίδης Χαρ., Αργυριάδου Ειρ., Σοφιάδου Β. (2007). Καρδιαγγειακές αποκρίσεις φοιτητών σε άσκηση υπομέγιστης έντασης. Καρδιολογία, 1: 48-54.
 9. Αργυριάδου Ειρ., Τοκμακίδης Σ., Μαυροβουνιώτης Φ., Καραβασιλειάδου Σ. (2007). Η επίδραση άσκησης χαμηλής έντασης στο καρδιολογικό σύστημα. Καρδιολογία, 3: 196-201.
 10. Mαυροβουνιώτης Φ., Αργυριάδου Ειρ. (2008). Χορός, ηλικιωμένα άτομα και ψυχοσωματική υγεία. Αναζητήσεις στη Φυσική αγωγή & τον Αθλητισμό, 6(2):222-231. Καταχωρημένο στο EBSCO publishing, ISSN 1790-3041.

Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Κριτής εργασιών στο Ελληνικό Επιστημονικό Περιοδικό ‘Αθλητική Απόδοση και Υγεία’.
 2. Κριτής εργασιών στο Ελληνικό Επιστημονικό Περιοδικό ‘Biology of Exercise’
 3. Κριτής εργασιών στο Ελληνικό Επιστημονικό Περιοδικό ‘Επιστημονικό Βήμα’.

Αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (Σύνολο αναφορών στο Scopus):

Ενδεικτικά παραπέμπω σε Harzing’s bublish or persh, Google Scholar, 83 αναφορές, h-index:4, & g-index:9

h-index στο Scopus: 2