Το εργαστήριο Αθλητιατρικής ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ: 182/6-10-'93/432) και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα Αθλητιατρικά κέντρα της Ελλάδος. Το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει πιστοποιηθεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (IAF/EA Υποτομέας: 38.1), με πεδίο εφαρμογής "Ιατρικός Έλεγχος και Αποκατάσταση Αθλουμένων".

Εργαστήριο Αθλητιατρικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.
Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΡΜΗ
Κτίριο Εργαστηρίων (3ος όροφος)
Τ.Κ. 57001 (έναντι οικισμού Λήδα Μαρία)