Ιστορικό Εργαστηρίου

Ιστορικό

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ: 182/6-10-‘93/432) και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον σύγχρονα Αθλητιατρικά κέντρα της Ελλάδος.

To 1993 εντάχθηκε στον τομέα Άσκηση και Yγεία του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, το 1996 στον τομέα Βιοϊατρικών Επιστημών και από το 1997 στον τομέα Ιατρικής της Άθλησης. Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, τη διεύθυνση του εργαστηρίου έχει αναλάβει ο Καθηγητής Αθλητιατρικής κ. Αστέριος Δεληγιάννης. Σήμερα, το εργαστήριο Αθλητιατρικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του νέου Κτιρίου των Εργαστηρίων στις Εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ στη Θέρμη.

Από το Νοέμβριο του 2009, το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει πιστοποιηθεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας (Quality_Manual_Athlitiatrikis.doc) Αθλουμένων (Κωδικός IAF/EA: 34).

Από το 1993, στο εργαστήριο λειτουργεί Ιατρείο Προληπτικού Ελέγχου Υγείας Αθλητών, όπου προσφέρεται η δυνατότητα ιατρικού ελέγχου σε όλους τους αθλητές και αθλούμενους. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 22500 αθλητές έχουν υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο της υγείας τους για υπογραφή του δελτίου καταλληλόλητας για άθληση. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος Πρόληψης Αιφνιδίου Θανάτου σε Αθλητές, παρέχεται η δυνατότητα ιατρικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης των νέων ατόμων με κληρονομικές καρδιαγγειακές παθήσεις και των οικογενειών τους, με στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου κατά την άθληση.

Από το 1993, το εργαστήριο Αθλητιατρικής εκπονεί προγράμματα αποκατάστασης ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων) σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα της Α’ Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Από το 1997, το εργαστήριο Αθλητιατρικής οργανώνει και συντονίζει προγράμματα αποκατάστασης ασθενών με χρόνιες καρδιακές παθήσεις, όπως στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και άλλα χρόνια νοσήματα, σε Δημοτικά Γυμναστήρια και σε συνεργασία με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Ευόσμου και Αμπελοκήπων.

“Ποιότητα Ζωής σε Χρόνιες Παθήσεις” (ΠΟΙΟΖΩ)

Από το 2005 το εργαστήριο Αθλητιατρικής συμμετέχει στο Δίκτυο Εργαστηρίων “Ποιότητα Ζωής σε Χρόνιες Παθήσεις” (ΠΟΙΟΖΩ) μαζί με τη Γ’ Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, την Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, την Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, τη Γ’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΑΧΕΠΑ, το Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ, τον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ και τη Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ. Πρωταρχικός σκοπός του Δικτύου ΠΟΙΟΖΩ είναι η παροχή δράσεων και υπηρεσιών για τη μείωση του επιπολασμού των χρόνιων παθήσεων με την επιστημονική συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων από κλινικές και εργαστήρια του ΑΠΘ σε συνεργασία με ανάλογους επιστημονικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού σε κοινά προγράμματα έρευνας και δράσεων. Απώτερο σκοπό του Δικτύου αποτελεί η θέσπιση κανόνων αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ’ Νευρολογική ΚλινικήΑΠΘ Καθηγητής Α. Κάζης
Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Καθηγητής Ε. Γιαννούλης
Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ Καθηγητής Γ. Λουρίδας
Γ’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ Καθηγητής Γ. Καπρίνης
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΑΧΕΠΑ Καθηγητής Δ. Γρέκας
Εργ. Πειραματικής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ Επ. Καθηγητής Β. Καραμπατάκης
Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας - Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ Καθηγήτρια Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη
Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Παν. Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Αν.Καθηγήτρια Π. Αργυροπούλου –Πατάκα
Εργ. Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Καθηγητής Α. Δεληγιάννης

Διακρατικό Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης

Από το 2006, το εργαστήριο Αθλητιατρικής σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Ακαδημία Κύπρου οργανώνουν Διακρατικό Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης, που αφορά σε Αθλητιατρικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας εκπαίδευσης και διεξάγεται σε Θεσσαλονίκη και Λευκωσία (http://spmedlab.phed.auth.gr/seminar). Η διακρατική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στο πεδίο της Αθλητιατρικής Επιστήμης με εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, συμβάλει ουσιαστικά στην επιμόρφωση σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ενημέρωση των αθλητικών επιστημόνων, των ιατρών καθώς και όλων των αρμόδιων φορέων στις δύο χώρες παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση για τη βελτίωση της επιστημονικής υποστήριξης του αθλητισμού με τη βελτίωση της απόδοσης, τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών και την ταχεία αποκατάσταση διαταραχών από τα διάφορα συστήματα που μπορεί να εμφανισθούν.

Τα 5 τελευταία έτη, το εργαστήριο Αθλητιατρικής συμμετέχει στον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των εργογόνων βοηθημάτων, με στόχο την καταπολέμιση του ντόπινγκ. Στα πλαίσια αυτά έχει δημιουργηθεί σχετική εκπαιδευτική ιστοσελίδα (www.doping-prevention.com). Από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσής του, το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει αναλάβει την οργάνωση και συνδιοργάνωση πολλών επιστημονικών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το εργαστήριο Αθλητιατρικής συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου είναι εγγεγραμμένα μέλη σε επιστημονικές εταιρείες ελληνικές και του εξωτερικού. Μέχρι σήμερα, έχει εκπονηθεί μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, έχουν δημοσιευθεί πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και δώδεκα επιστημονικές εργασίες του εργαστηρίου έχουν βραβευθεί σε διεθνή συνέδρια. Επιπλέον, το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει βραβευθεί από τους παρακάτω κοινωνικούς- αθλητικούς- επιστημονικούς φορείς:

 • Σύλλογος Νεφροπαθών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2002
 • Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2002
 • 424 Γ.Σ.Ν.Θ., Θεσσαλονίκη 2004
 • Σύλλογος συνδρόμου Down Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2006
 • Ε.Π.Σ.Μ., Θεσσαλονίκη 2006
 • Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 2ο Αριστείο Έρευνας στον Τομέα της Υγείας, 2008
 • Νεφρολογική Εταιρεία Hong Kong, 2009

Ιστορική Αναδρομή

 • 1995 : Έναρξη προγραμμάτων θεραπευτικής γυμναστικής στη Μονάδα ΤΝ της Α’ Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
 • 1998 : Εναρξη προγραμμάτων θεραπευτικής γυμναστικής στα Δημοτικά Γυμναστήρια σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης
 • 2003 : Εναρξη προγραμμάτων θεραπευτικής γυμναστικής σε Δημοτικά Γυμναστήρια Δήμων Ευόσμου, Ωραιοκάστρου, Μίκρας.
 • 2006 : Ιδρυση European Association of Rehabilitation in Chronic Kidney Diseases
 • 2008 : Συνεργασία με Παιδοογκολογική Κλινική Ιπποκρατείου Νοσοκομείου
 • 2009 : Συνεργασία με τις Α’ Ψυχιατρική και Γ’ Νευρολογική Πανεπιστημιακές Κλινικές Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
 • 2013 : Συνεργασία με 1η Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική Ιπποκρατείου Νοσοκομείου